Waterfalls of Drymonas 23/6/2019
English version follow

Η Extreme Tours διοργανώνει μονοήμερη εκδρομή στη Βόρεια Εύβοια με ραπέλ στους Καταρράκτες του Δρυμώνα!

Οι καταρράκτες του Δρυμώνα συνθέτουν μια τοποθεσία ανεξάντλητης φυσικής ομορφιάς. Οι πανέμορφοι αυτοί καταρράκτες βρίσκονται στην Εύβοια, σε υψόμετρο 620 μέτρων, 4 χιλιόμετρα μετά το Μοναστήρι του Οσίου Δαυίδ, από τον δρόμο που ξεκινά από τις Ροβιές.

Η διαδρομή ανάμεσα στο κατάμεστο από βλάστηση περιβάλλον, προσφέρουν αισθήματα ηρεμίας και γαλήνης στους περιηγητές. Δύο είναι οι εκδοχές για το πώς πήρε η περιοχή το όνομά της: Είτε από το πυκνό δάσος από δρυς (βελανιδιές) που την περιβάλλει, είτε από το δριμύ ψύχος που επικρατεί στη περιοχή τους χειμερινούς μήνες.

Ο ποταμός Σηπιάς δημιουργεί ένα μαγευτικό θέαμα διασκορπίζοντας το νερό του στους ονειρεμένους καταρράκτες. Το νερό πέφτει από ύψος 15 μέτρων σε μια κρυστάλλινη λίμνη κυκλωμένη από βράχια και δάσος.

Η κατάφυτη αυτή λίμνη είναι μεγάλης οικολογικής αξίας λόγω του πυκνού ελατοδάσους που την περιβάλλει και συνδυάζετε με τα σπάνιας ομορφιάς μαύρα πεύκα

Τεχνικές Πληροφορίες για το Φαράγγι: Αριθμός καταβάσεων Rappel: 2 Μέγιστη κατάβαση: 15 μέτρα

Η συνολική διάρκεια της δραστηριότητας θα είναι 4 ώρες

Προϋποθέσεις: ΔΕΝ χρειάζεται να έχετε προηγούμενη εμπειρία.

Πρόγραμμα: Το ραντεβού μας είναι στις 10:00 στους Καταρράκτες του Δρυμώνα (https://goo.gl/maps/5cJoauZmuEQ2).

Κόστος Συμμετοχής : 35,00 € το άτομο

Περιλαμβάνει: - Συνοδεία από πιστοποιημένους και έμπειρους Εκπαιδευτές φαραγγιών. - Παροχή όλου του απαραίτητου εξοπλισμού - Ομαδικό εξοπλισμό ασφάλειας και διάσωσης - Ατομική ασφάλιση ατυχήματος - Νερό, σνακ - Φωτογραφικό υλικό

Τι πρέπει να έχετε μαζί σας: -Παπούτσια κατάλληλα για περπάτημα σε ανώμαλο έδαφος και να προστατεύουν τον αστράγαλο -Νερό -2 ζευγάρια κάλτσες -Δεύτερο ζευγάρι παπούτσια -Μια δεύτερη αλλαξιά ρούχα -Σνακ ενέργειας -Πετσέτα -Μαγιό

Απαραίτητη προϋπόθεση η συμπλήρωση της φόρμας συμμετοχής.

https://forms.gle/v2AW41gXc22hxWrX8

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι την Κυριακή 16 Ιουνίου.

Μετακίνηση Η μετακίνηση γίνεται με ιδιωτικά μέσα και με τους συμμετέχοντες να μοιράζονται τα οχήματα και έξοδα (καύσιμα, διόδια).

Όροι συμμετοχής - Κρατήσεων 1. Για να ισχύει και να κατοχυρωθεί η θέση σας θα πρέπει άμεσα μετά τη δήλωση συμμετοχής, να καταβληθεί το 50% του ποσού ως προκαταβολή το οποίο και ΔΕΝ επιστρέφεται σε περίπτωση ακύρωσης από πλευράς συμμετεχόντων. 2. Η προμήθεια εμβάσματος από άλλη τράπεζα επιβαρύνει αποκλειστικά μόνο τον καταθέτη 3. Η εξόφληση του υπόλοιπου ποσού θα πραγματοποιηθεί με την άφιξη στο μέρος όπου θα γίνει η δραστηριότητα. 4. Το πρόγραμμα ενδέχεται να τροποποιηθεί αν κριθεί απαραίτητο από τον διοργανωτή για λόγους ασφάλειας σε περίπτωση που τα καιρικά φαινόμενα ή άλλοι αστάθμητοι παράγοντες αποτρέπουν την ασφαλή διεξαγωγή του προγράμματος. 5. Η δραστήριότητα θεωρείται άκυρη στην περίπτωση που δεν συμπληρωθεί επαρκής αριθμός ατόμων.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ: Δαλιάνης Γιώργος Εκπαιδευτής canyoning μέσου επιπέδου 6975862967

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Extreme Tours organizes a one-day excursion to Northern Evia with Rapel at the Waterfalls of Drymonas!

The waterfalls of Drymona make up a place of inexhaustible natural beauty. These beautiful waterfalls are located in Evia, at an altitude of 620 meters, 4 kilometers from the Monastery of Saint David, from the road that starts from Rovies.

The path between the greenery and the tranquil environment offer peace and tranquility to travelers.

There are two versions of how the area got its name: Whether it is from the dense oak forest surrounding it, or from the cold weather that prevails in the area during the winter months.

The Sipias River creates a magnificent spectacle spraying its water into the dreamy waterfalls. The water drops from a height of 15 meters into a crystal lake surrounded by rocks and forest.

This overgrown lake is of great ecological value due to the dense firsland that surrounds it and combine with the rare beauty of black pine trees

Technical Information about the Gorge: Number of Rappel descents: 2 Maximum descent: 15 meters

The total duration of the activity will be 4 hours

Prerequisites: You do not need to have previous experience.

Program: Our appointment is at 10:00 at the Waterfalls of Drymonas (https://goo.gl/maps/5cJoauZmuEQ2).

Participation fee: € 35.00 per person

Includes: - Escort from certified and experienced Canyon Trainers. - Provide all the necessary equipment - Group security and rescue equipment - Individual accident insurance - Water, snacks - Photo gallery

What to bring with you:: -Shoes suitable for walking on uneven ground and protect the ankle -Water -2 pairs of socks - First pair of shoes - A second change of clothes -Towel -Swimsuit

A prerequisite is the completion of the participation form.

https://forms.gle/v2AW41gXc22hxWrX8

Entries to Sunday 16 June.

Movement Movement is done by private means and with the participants sharing the vehicles and expenses (fuel, tolls).

Terms of Participation - Reservations 1. In order for your position to be valid and guaranteed, you must immediately pay 50% of the amount as an advance payment which is NOT refunded in the event of cancellation by the participants. 2. The transfer commission from another bank shall be borne exclusively by the depositor 3. Payment of the remaining amount will be made upon arrival at the place where the activity will take place. 4. The program may be modified if necessary by the organizer for safety reasons if weather or other unforeseen factors prevent the program from proceeding safely. 5. Activity is considered void if a sufficient number of people is not completed.

ORGANIZER RESPONSIBLE: Dialanis Giorgos Canyoning Monitor Level 1 6975862967

Contact Us:

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon

Athens, Greece

xtremetours@outlook.com

 

 

 

© 2017 by Extreme Tours